Biuro tłumaczeń - komunikacja bez ograniczeń

Biuro tłumaczeń - komunikacja bez ograniczeń

Jest wiele sytuacji w życiu, które zmuszają do skorzystania z usług tłumacza. Chwilowy pobyt za granicami kraju w celach turystycznych lub zawodowych pozwala zetknąć się z obcym językiem. Ale nawet nie ruszając się z domu, otaczani jesteśmy komunikatami, wymagającymi przekładu. Zarówno w pracy, w domu, jak i w przestrzeni publicznej oraz sieciowej, jesteśmy odbiorcami treści wyrażonej za pomocą obcej mowy i pisma. Nasza znajomość języków innych niż pierwotny pozwala je częściowo zrozumieć. Najpowszechniejszym językiem używanym w środowisku internetowym jest język angielski, ale doświadczenie naszych czasów pokazuje, że nie jest to jedyna mowa obca, z którą mamy do czynienia na szerszą skalę. Coraz powszechniejszymi językami są: chiński, hiszpański, włoski, portugalski, francuski, rosyjski oraz czeski których znajomość podnosi w znacznym stopniu nasze kwalifikacje zawodowe. Mimo, że nauka języków obcych jest istotnym elementem polskiej edukacji, nie wszystkich na nią stać oraz nie wszyscy mają ku temu odpowiednie predyspozycje. Ważne są bowiem zdolności lingwistyczne oraz nienaganna dykcja. Nasze biuro tłumacza jest instytucją, która wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, pomagając w elementarnej i niezbędnej czynności naszej egzystencji, jaką jest komunikacja.

Podstawowy element, bez którego życie społeczne praktycznie nie istnieje to rozmowa. Komunikacja międzyludzka nastawiona jest z założenia na porozumienie. Nawet jeśli występują znaczne różnice światopoglądów, niezbędna jest ich ekspresja w postaci mowy lub pisma, aby zrozumieć siebie nawzajem i spróbować skonfrontować odmienne punkty widzenia. Podstawowa komunikacja nie zakłada wspólnoty myśli, ma jednak na celu ich symboliczny przekaz, aby mogło dojść do ewentualnej dyskusji. Bez dialektyki, konfrontacji wyrażenia naszych wewnętrznych przeżyć, nie jesteśmy istotami społecznymi. Pierwotne mechanizmy komunikacji dowodzą jak ważna jest są tłumaczenia i osoba tłumacza. Umożliwia on wymianę poglądów między ludźmi posługującymi się różnymi językami. Dzięki zrozumieniu siebie nawzajem poznajemy zupełnie inną rzeczywistość, poszerzamy własne horyzonty, stajemy się bardziej tolerancyjni i otwarci na nowe wyzwania.

Tłumacz jest w dzisiejszych czasach osobą niezbędną. Z jego usług korzysta prawie każdy. Globalny rynek wymusza komunikację z przedstawicielami krajów na całym świecie. Mamy dziś dostęp do szerokich dóbr i usług, które pochodzą z obcych państw, a nawet kontynentów. Za sprawą sieci wszystko jest w zasięgu ręki. Bariera leży wyłącznie w naszych kompetencjach językowych. Komunikacja jest jednak nieodłącznym elementem naszego życia, bez niej niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego tak ważna jest profesja tłumacza, która umożliwi nam wszelką formę porozumienia z ludźmi posługującymi się innymi językami oraz zrozumienie odmiennych punktów widzenia. Biuro tłumaczeń zajmuje się przede wszystkim przekładem dokumentów i aktów prawnych, które wykonuje dla naszego biura tłumacz przysięgły, ale tłumaczyć można dosłownie wszystko, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Osoba tłumacza jest niezbędna podczas komunikacji z osobami obcojęzycznymi, z którymi trzeba się porozumieć w konkretnym celu. To określony interes zmusza nas do przekazania sobie wzajemnie pewnych informacji. Biuro tłumaczeń udziela pomocy w formie udostępnienia odpowiedniej osoby, która przetłumaczy treść wypowiedzi w dowolnym miejscu i czasie.

Tłumacz przekłada słowa precyzyjnie, z myślą o całościowym sensie i uwikłaniu komunikatu w kontekst. Osoba, która dokonuje dobrego przekładu skupia się zarówno na samej treści, jak i zewnętrznych okolicznościach, wpływających w dużej mierze na znaczenie. Umiejętność wychwytywania sensu jest niezwykle przydatna w pracy przekładowej. Dzięki niej mamy gwarancję, że znaczenie jest odczytane prawidłowo, a komunikacja przebiegnie bez zakłóceń.

Nasze biuro tłumaczeń zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z gruntowną znajomością języków obcych, którzy w sposób szybki i sprawy dokonują przekładu całkowicie dowolnej treści. Umiejętności lingwistyczne są w przypadku tłumacza nie do przecenienia i wiążą się z szybkim rozpoznawaniem znaczenia, biorąc pod uwagę zarówno sam tekst, jak i okoliczności zewnętrzne. Biuro tłumaczeń dysponuje pracownikami o wysokich kwalifikacjach, którzy dzięki sprawności swoich aparatów mowy, potrafią błyskawicznie przekazać ustnie bądź pisemnie przełożony przez nich komunikat. Wysoka umiejętność ekspresji gwarantuje błyskawiczne tłumaczenie w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, typu rozmowa lub konferencja. Nasze biuro tłumaczeń przyjmuje najprzeróżniejsze zlecenia wykonywane przez odpowiednio wybrane osoby według ich kompetencji. Osoba dokonująca przekładu zna przynajmniej dwa języki na poziomie C1. Ten stopień zaawansowania znajomości obcej mowy umożliwia rozpoznanie nawet najbardziej subtelnych różnic znaczeniowych między wyrażeniami. To umiejętność, która umożliwia posługiwanie się językiem w sposób całkowicie swobodny.

Każdy tłumacz zajmuje się zaawansowanym przekładem jednego języka na drugi za pomocą metajęzyka, który dzięki wysokiemu poziomowi umiejętności lingwistycznych jest praktycznie niezauważalny. Tłumaczenia odbywają się automatycznie i naturalnie. Bardzo często zdarza się również, że polskie biuro tłumaczeń zatrudnia tzw. Nativ speaker’ów, którzy muszą bezwzględnie wykazać się doskonałą znajomością naszego języka, aby przełożyć dowolny komunikat. Są oni jednak niezwykle potrzebni, ponieważ ich macierzysta znajomość obcego dla nas języka pozwala wychwycić sens w sposób jeszcze bardziej skuteczny.

Nasze biuro tłumaczeń oferuje rozmaite formy usług związanych z przekładem języka. Zatrudniamy tłumaczy o najwyższych kwalifikacjach, którzy doskonale radzą sobie z powierzonymi im zadaniami. Są do dyspozycji naszych klientów i wykonują tłumaczenia techniczne, pomagają w komunikacji „na żywo” podczas konferencji i spotkań w celach biznesowych i towarzyskich, jeśli zaś potrzebujesz przetłumaczyć wążne dokumenty do twojej dyspozycji dostępny jest tłumacz przysięgły.