Oferta – tłumaczenia

Oferta – tłumaczenia

Nasze biuro tłumaczeń oferuje swoim klientom wykonanie najwyższej jakości przekładu tekstu w dowolnej formie. Zajmujemy się zarówno przekładem ustnym, jak i pisemnym. Gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo tłumaczonych treści i bezwzględne dotrzymanie terminów. Wykonujemy tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, firm i korporacji oraz na potrzeby organów państwowych (urzędów i instytucji).

Tłumaczenia ustne

Biuro tłumaczeń, zajmujące się szeroko rozumianym przekładem, oferuje tłumaczenia ustne w zakresie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i rozmowach o dowolnym charakterze. Dokonujemy również tłumaczeń a vista, będących ustnym przedstawieniem treści tekstu pisanego. Tego typu tłumaczenia odbywają się zwykle poza naszym biurem i wymagają mobilności tłumacza. Osoby, które zatrudniamy są w pełni dyspozycyjne i doskonale radzą sobie w środowisku biznesowym. Nasi tłumacze posiadają wysokie umiejętności lingwistyczne, które pozwalają im doskonale przetłumaczyć ustnie nawet rozbudowany komunikat jak w przypadku przekładu konsekutywnego. Kompetencje osób, których zatrudniamy są adekwatne do zadań, jakie zostają im powierzone. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że każda osoba jest inna. Różnimy się swoimi mocnymi stronami, dlatego dobieramy tłumacza do zlecenia tak, aby mógł on wykonać swoją pracę jak najlepiej.

Tłumaczenia pisemne

Wykonujemy również tłumaczenia pisemne podstawowe oraz tłumaczenia przysięgłe, wymagające odpowiednich kwalifikacji osoby przekładającej oraz spełnionych warunków prawnych. Oferujemy tłumaczenia techniczne oraz standardowe w dowolnej formie i treści. Tekst przeznaczony do tłumaczenia, musi zostać nam wcześniej zaprezentowany w wydruku, rękopisie, w wersji cyfrowej lub dźwiękowej. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, niezbędny jest oryginał, dzięki któremu tłumacz przysięgły będzie mógł poświadczyć zgodność z nim przetłumaczonej wersji. Tłumacz przysięgły dokonuje przekładu rożnego rodzaju dokumentów, dyplomów, świadectw, suplementów, certyfikatów, zaświadczeń, akt i umów notarialnych, pełnomocnictwa, testamentu i wyroku sądowego lub zaświadczenia lekarskiego.

Tłumaczenia techniczne wymagają wyspecjalizowanej wiedzy w danej branży. Nasi tłumacze to wykwalifikowane osoby, które posiadają wszechstronne wykształcenie lingwistyczne oraz z zakresu poszczególnej dziedziny. Dzięki temu na bieżąco weryfikują swoje słowniki, którymi posługują się podczas tłumaczenia tekstu. Ich baza danych, składająca się z wyspecjalizowanych terminów stale się powiększa. Osoby wykonujące dla nas tłumaczenia techniczne nieustannie rozwijają swoje kompetencje, poszerzając horyzonty. Kształcą się, aktywnie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Dzięki nim możliwe jest przetłumaczenie dosłownie wszystkiego. Nasze tłumaczenia techniczne obejmują między innymi takie dziedziny, jak: budownictwo, automatyka, mechanika, technologia informacyjna, medycyna, prawo, biologia i chemia i wiele innych. Tłumaczymy opisy produktów oraz maszyn rolniczych i przemysłowych, dokumentację i specyfikację techniczną, przepisy BHP, regulaminy, instrukcję obsługi, dokumentację patentową, karty charakterystyk oraz foldery, reklamy i strony internetowe. Zajmujemy się również tłumaczeniem rękopisów i drukowanych książek.

Tłumaczenie nie zna dla nas granic, ponieważ naszą pasją jest lingwistyka, której poświęcamy większość czasu. Staramy się codziennie poznawać nowe dziedziny wiedzy oraz leksykę i skomplikowane połączenia słownictwa. Nieustannie uczymy się nowych wyrażeń, które wchodzą w skład nie tylko oficjalnej odmiany języka. Fascynujemy się również odmianą potoczną, która bardzo płynnie przenika do wielu dziedzin.

W naszej bogatej ofercie wychodzimy naprzeciw barierom językowym naszych klientów, które my skutecznie pokonujemy. Chcemy umożliwić niczym nieograniczoną komunikację między ludźmi z całego świata. Nauka języka nie zna dla nas granic, ponieważ zdajemy sobie sprawę jakim przeobrażeniom ulega mowa każdego dnia.

Terminy

Dochowanie terminów jest dla nas priorytetem, ponieważ nie chcemy zawieść zaufania, jakim darzą nas klienci. Oddajemy gotowe tłumaczenia w ciągu kilku dni oraz oferujemy przyspieszone tłumaczenie dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na czekanie. Dzięki nowoczesnej technologii, z jakiej korzystamy nieustannie skracamy czas wykonania naszych zleceń. Jesteśmy coraz bardziej wydajni, ponieważ pragniemy iść z duchem czasu i dostosowywać się do ulepszeń, jakim ulegają narzędzia translatorskie. Pracujemy szybko ponieważ traktujemy każde zlecenie indywidualnie, dobierając do niego odpowiednią osobę o adekwatnych kwalifikacjach oraz najlepszą metodę tłumaczenia. Pragniemy być najlepsi w swojej dziedzinie, dlatego oferujemy najwyższą jakość usług przy możliwie najniższych cenach.

Ceny

Ceny naszych usług są częściowo stałe, ponieważ istnieją zlecenia bardzo do siebie podobne. Dzięki temu możliwe jest określenie kosztów, jakie poniesie klient jeszcze przed zwróceniem się do nas o pomoc. Dotyczy to przede wszystkim zleceń które wykonuje tłumacz przysięgły. Ale również w innych przypadkach umożliwiamy konsultację z naszymi tłumaczami jeszcze przed zleceniem im określonych zadań. Każde tłumaczenie może zostać z góry wycenione bez obawy o ponoszenie dodatkowych kosztów.

Nie posiadamy sztywnej oferty ponieważ, dziedzina w jakiej się specjalizujemy wymaga nieustannych zmian nie tylko warunków naszej pracy, ale również samego przedmiotu, jakim jest określony język. Materiał, na jakim pracujemy jest płynny, dlatego staramy się być najbardziej elastyczny, jak to możliwe. Codziennie mamy do czynienia z nowymi zleceniami, które są dla nas przyjemnym wyzwaniem, którego zawsze chętnie się podejmujemy. Nie ma dla nas treści, której nie przetłumaczymy.

Kontakt

Umożliwiamy stały kontakt i konsultacje z naszymi tłumaczami, dzięki czemu klienci są na bieżąco z przebiegiem zlecenia oraz mogą dowiedzieć się wcześniej o warunkach zleconego nam tłumaczenia. Chcemy, aby klient znał w szczegółach charakter naszej pracy oraz jej efekty jeszcze zanim wykonamy zadanie. Stawiamy na zaufanie, ponieważ wiemy, z jak ważną treścią mamy codziennie do czynienia.