Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne

Czym są tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne to inaczej profesjonalny przekład specjalistyczny, wymagający znajomości przez tłumacza bogatej wykwalifikowanej terminologii w danej dziedzinie. Skuteczne tłumaczenia techniczne to jednym z głównych zadań, jakie sobie stawiamy. Posiadamy szeroko wykształconą kadrę tłumaczy, którzy dzięki swojej erudycji dokonują przekładu tekstów ekonomicznych, prawnych, politycznych, medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych i wielu innych.

Jakie są kompetencje tłumacza technicznego?

Znajomość języka nie wystarczy. Wiedzą o tym wszyscy prowadzący wysokiej jakości biuro tłumaczeń. Profesjonalny przekład wymaga biegłości w mowie oraz umiejętności rozpoznania szerszego kontekstu kulturowego. Każda mniejsza grupa społeczna posiada swój własny język, który różni się w szczegółach od języka ogólnego. Jest to tak zwany socjolekt. W jego zakresie wyróżnić możemy profesjolekt, będący językiem zawodowym. Zadaniem tłumacza jest rozpoznanie tych subtelności i operowanie nimi w sposób, nie wymagający ciągłej weryfikacji. Mimo wszystko, profesjonalny tłumacz musi stale poszerzać swoją wiedzę zarówno lingwistyczną, jak i specjalistyczną. Jest to absolutny wymóg, ponieważ język jest fenomenem podlegającym nieustannej modyfikacji. Jego ciągłe przeobrażenia wynikają z dynamiki życia. Język jest ściśle związany z kulturą, dlatego nigdy nie skostnieje. Codziennie do oficjalnego słownika, nie tylko języka polskiego, trafiają nowe terminy Podlega on różnym modom i zmienia się wraz z pojawianiem się nowych dziedzin i przedmiotów. Dlatego też elastyczność naszej profesji jest niezbędna w utrzymaniu się na rynku. Zdajemy sobie z tego sprawę i bardzo chętnie się rozwijamy.

Czym się kierujemy?

Wykonując tłumaczenia techniczne, chcemy wyjść naprzeciw przeobrażeniom, jakim ulega język, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Uczymy się przez całe życie, rozszerzając pole zainteresowań i starannie pielęgnując dotychczasowe dziedziny, w których jesteśmy specjalistami. Bierzemy aktywny udział w licznych szkoleniach i kursach organizowanych dla tłumaczy specjalistycznych. Pogłębiamy wiedzę na różnych kierunkach podyplomowych. Pragniemy podnosić kompetencje dla naszych klientów oraz dla nas samych, ponieważ wiemy, że inwestycja wiedzę to najpewniejsze źródło kapitału. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dostosowywanie się do zmian i nowoczesnych technologii jest potęgą.

Jak tłumaczymy?

Tłumaczenia techniczne wykonywane są dzięki wysokiej technologii narzędzi, z których korzystamy. Wykonując tłumaczenia specjalistyczne, każde zlecenie traktujemy indywidualnie, jednostkowo, poddając je osobnej weryfikacji. Dzieje się tak ponieważ pragniemy solidnie wykonać każde pojedyncze zlecenie. Chcemy podążać z upływającym czasem, korzystając ze zdobyczy nowoczesnej technologii. Dlatego też elastycznie dostosowujemy się form wykonywania naszej pracy, dobierając odpowiednie osoby i narzędzia do każdego zadania. Nie rezygnujemy z wypracowanych i sprawdzonych metod, modyfikując je i ulepszając w trosce o naszych klientów.

Co tłumaczymy?

Wykonujemy tłumaczenia z zakresu zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Tłumaczymy książki i dokumenty. Sporządzamy tłumaczenia techniczne z dziedziny budownictwa, automatyki, maszyn, mechaniki, IT oraz innych branży specjalistycznych. Wykonujemy również tłumaczenia prawne, medyczne, farmaceutyczne i biologiczne. Podejmujemy się przekładu w dowolnej kombinacji językowej i formie. Sporządzamy tłumaczenia techniczne instrukcji obsługi, przepisów BHP, opisów maszyn rolniczych i przemysłowych, dokumentacji patentowej, dokumentacji i specyfikacji technicznych oraz opisów produktów. Wykonujemy również tłumaczenia SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), kart charakterystyki oraz folderów, reklam i stron internetowych. W naszym biurze twoje zamówienie może również przetłumaczyć tłumacz przysięgły z odpowiednimi uprawnieniami.

Co jest naszą pasją?

Nieustannie śledzimy nowe trendy językowe zarówno w mowie potocznej, jak i wyspecjalizowanej. Lingwistyka jest naszą pasją, w którą wkładamy całą energię. Jesteśmy na bieżąco w znajomości nowych terminów poszczególnych dziedzin. Interesują nas kombinacje językowe oraz słownictwo wykorzystywane w najprzeróżniejszych branżach. Fascynujemy się grami językowymi oraz wyszukanym doborem słów. Wykonujemy tłumaczenia techniczne o bardzo wysokim poziomie trudności, wymagające gruntownej wiedzy w danej dziedzinie. Tłumaczymy teksty przy zachowaniu ścisłych norm danej branży, techniki i technologii. Nieustannie poszerzamy bazę terminów z poszczególnych dziedzin nauki, aby elastycznie dostosować się do wymagań klientów. Nieustannie dociekamy, badamy i zadajemy pytania, żeby powiększyć zasób naszego słownictwa.

Z kim współpracujemy?

Nasi tłumacze są doświadczonymi lingwistami i specjalistami w wybranych dziedzinach, dzięki czemu możemy dobrać odpowiednią osobę do spełnienia zadania, jakie nam powierzono, aby tłumaczenie wykonane było w najwyższej jakości i przy zachowaniu akredytowanych norm. Wyspecjalizowani tłumacze potrafią dopasować odpowiednie narzędzia translatorskie do zlecenia, jakie mają wykonać. Adekwatna metoda i właściwe podejście to połowa sukcesu. Dzięki dokładnemu przygotowaniu, tłumaczenie przebiega niezwykle sprawnie. Jak najszybciej wykonujemy powierzone nam zadanie, aby skrupulatnie dotrzymywać ustalonych terminów. Nie zwlekamy z wykonaniem zlecenia, ponieważ nie należy to do filozofii naszej firmy. Oferujemy również przyspieszony tryb tłumaczenia technicznego oraz. Kształt graficzny tłumaczonego tekstu konsultujemy z indywidualnym klientem, aby spełnić każde wymaganie. Przede wszystkim jednak zapewniamy pełną ochronę danych osobowych i merytorycznych tłumaczenia. Wiemy bowiem, jak ważne są dokumenty nam powierzone. Doceniamy kredyt zaufania, jakim każdego dnia obdarzają nas klienci i chcemy odwdzięczyć się gwarancją całkowitego bezpieczeństwa tłumaczonej treści. Dlatego też zatrudniamy wyłącznie najlepszych tłumaczy specjalistów, którym możemy bez obaw powierzyć najbardziej poufne treści, a ponadto każdy tłumacz przysięgły zatrudniony u nas przeszedł kurs dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Tłumaczenia techniczne zarówno przysięgłe, jak i podstawowe objęte są klauzulą bezpieczeństwa i poufności.